chevron_left clear

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (ďakej ako "Zásady") sú súčasťou Podmienok používania webstránky svetkvizov.sk. Podmienky používania obsahujú pravidlá spracúvania osobných údajov Používateľov webstránky svetkvizov.sk, ktorých prevádzkovateľom je fyzická osoba, podnikateľ Martin Milo - Media (ďalej len „Prevádzkovateľ“, „Svetkvizov“).

Tento dokument Vám vysvetlí a oboznámi Vás s konkrétnym využitím Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete pri návšteve a používaní webstránky svetkvizov.sk a taktiež Vám vysvetlí prečo ich zbierame a aké sú Vaše možnosti. Súčasťou tohto dokumentu sú informácie a pravidlá Cookies.

Pri každom použití, to znamená navštívení a prehliadaní webstránky svetkvizov.sk, nám potvrdzujete, že týmto Zásadám ochrany osobných údajov rozumiete a vyhlasujete, že ste nimi viazaný.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Pokiaľ sa rozhodnete o vytvorenie účtu prostredníctvom registrácie na našej webstránke, je potrebné zadať Vašu emailovú adresu a používateľské meno. V niektorých prípadoch (registrácia dodatočných služieb poskytovaných na svetkvizov.sk) od Vás budeme požadovať telefónne číslo za účelom overenia Vašej identity, lokalitu za účelom zaslania výhry v súťaži, číslo účtu, na ktorý budeme môcť zaslať peňažnú výhru. Poskytnutie dodatočných údajov, to znamená telefónne číslo, lokalita a číslo účtu nie je pri registrácií zahrnuté a týka sa iba dodatočných služieb. Pokiaľ sa však rozhodnete využívať aj tieto služby, poskytnutie vyššie spomenutých údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie služieb na webstránke svetkvizov.sk

Pri používaní webstránky máte možnosť vyplniť si vo svojom osobnom profile ďalšie informácie, ktoré však nie sú povinné. K týmto údajom patrí popis profilu, fotografia, odkaz na Váš profil na sociálnych sieťach. Ďalšie údaje môžete ale nemusíte poskytnúť v príspevkoch, diskusiách, komentároch, atď. Tieto údaje, spolu s údajmi vo Vašom profile, môžu mať charakter osobného a pre Vás citlivého údaju. Nakoľko Váš profil je verejne dostupný, berte na vedomie riziko zneužitia týchto údajov inou osobou a zvážte, ktoré údaje sa rozhodnete zverejniť.

Povinné údaje, ktoré od Vás požadujeme, sú uložené v systéme a nie sú poskytované tretím stranám na účely marketingu pokiaľ k tomu nebol vyjadrený Váš súhlas. Vzhľadom na internet a jeho povahu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu údajov, ktoré sa rozhodnete sami a dobrovoľne zverejniť alebo poskytnúť osobám prostredníctvom príspevkov, komentárov, emailových správ a taktiež nezodpovedáme za kontrolu a spôsob ich používania.

V prípade, že nemáte záujem zaregistrovať sa a naplno využívať naše služby, nebudete mať možnosť využívať služby pre registrovaných používateľov, nakoľko pre registráciu je potrebný Váš email.

Ďalšie údaje, ktoré spracúvame

Rovnako ako drvivá väčšina internetových stránok a služieb, aj webstránka svetkvizov.sk zhromažďuje rôzne technické informácie od návštevníkov a používateľov našej webstránky, ktoré sa automaticky zaznamenávajú pomocou nástrojov. Viac o cookies nižšie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webstránky svetkvizov.sk zahŕňajú predovšetkým:

 • internetový prehliadač, ktorý používate
 • internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojili na webstránku svetkvizov.sk
 • operačný systém Vášho zariadenia
 • časť verejnej IP adresy, ktorú ste použili na prístup na webstránku svetkvizov.sk
Prečo tieto údaje zbierame a ako ich používame

Údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame hlavne za účelom skvalitňovania našich služieb a Vášho komfortu pri prehliadaní samotnej webstránky svetkvizov.sk. Konkrétne sa jedná o:

 • založenie, vedenie, správa Vášho profilu, ktorý si vytvoríte registráciou
 • zaznamenávanie Vašich výsledkov z kvízov, ich meranie, priemerovanie a porovnávanie
 • určovania obtiažnosti kvízov na základe dosiahnutých výsledkov registrovaných používateľov

Technické informácie, ktoré o Vás zhromažďujú nástroje, slúžia na:

 • zaistenie pohodlného prehliadania a využívania našich služieb
 • skvalitňovanie našich služieb a pochopenie ich využívania
 • Vašu bezpečnosť pri zadávaní údajov (napr. pri vyplňovaní emailovej adresy)
 • zobrazovanie relevantnejšieho obsahu
 • zobrazovanie relevantnejších reklám
 • meranie návštevnosti, na základe ktorých vieme lepšie posúdiť našich návštevníkov/používateľov a dodávať im lepší obsah

Náš oprávnený záujem o vylepšovaní našich služieb a o Vašej ochrane nás vedie k využívaniu Vašich údajov na nasledovné účely:

 • informovanie o našich novinkách, službách a produktoch
 • informovanie o zmenách samotnej Služby, Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok týkajúcich sa webstránky svetkvizov.sk
 • informovanie o obsahu a dianí v službe prostredníctvom notifikácií
 • zlepšovanie dizajnu, obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytujeme,
 • odhaľovanie porušení Pravidiel a podmienok používania, ich presadzovanie
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu, pokiaľ došlo k protiprávnemu konaniu na našich službách, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi

Využívaním našich služieb tak môžeme zasielať notifikácie ohľadom obsahu, noviniek, fungovania a aktualizácií webstránky svetkvizov.sk, ako aj oznámenia súvisiace s Vašim používaním tejto webovej služby.

Neoddeliteľnou súčasťou webstránky svetkvizov.sk je aj reklamný obsah tretích strán. Keďže máme záujem zobrazovať Vám reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné a vhodné, Vaše údaje využívame aj na nasledujúce účely:

 • prieskum a analýza správania sa na webstránke svetkvizov.sk a jej používania
 • zobrazovanie relevantnej a cielenej reklamy a inej marketingovej komunikácie
 • monitorovanie aktivity počas používania a následné vyhodnocovanie
 • analýza návštevnosti
 • vyhodnocovanie efektivity reklamy

Vašu emailovú adresu využívame výhradne len s Vašim súhlasom na nasledovné účely:

 • zasielanie newsletterov o novinkách, obsahu a dodatočnej marketingovej komunikácie s možnosťou kedykoľvek sa odhlásiť z odberu
Ako dlho si uchovávame Vaše údaje

Vaše údaje uvedené vo Vašom profile spolu s Vami poskytnutou emailovou adresou budú uschované po dobu trvania Vašej registrácie na webstránke svetkvizov.sk. Berte prosím na vedomie, že na prípadné dôkazné účely si musíme uschovať aj zálohovanú kópiu Vašich údajov v systéme po dobu 2 rokov od zrušenia a vymazania Vášho účtu. Svoje právo na zabudnutie môžete kedykoľvek využiť požiadaním o zrušenie a likvidáciu Vami založeného účtu.

Poskytovanie a zdieľanie údajov a naša zodpovednosť

Vami poskytnuté údaje, ktoré sme od Vás požadovali (napr. emailová adresa), neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Pokiaľ ste sa zaregistrovali do súťaže či dodatočnej služby, v ktorej sme od Vás požadovali telefónne číslo, adresu alebo číslo účtu, tieto údaje ostávajú taktiež ukryté v systéme a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.

V prípade dobrovoľne vyplnených dodatočných údajov, akými sú napríklad fotografia, detail profilu, popis, príspevky, komentáre a iná forma obsahu, za tieto údaje nenesieme žiadnu zodpovednosť ani za ich zhromažďovanie treťou stranou, nakoľko ide o verejne dostupné údaje, ku ktorým má prístup akýkoľvek návštevník a používateľ našich služieb. Ochrana podľa našich Zásad ochrany osobných údajov sa na tieto údaje nevzťahuje, pretože nad nimi nemáme žiadnu kontrolu a rovnako tak ani kontrolu nad skutočnosťou, ako môže tieto verejne dostupné údaje využívať tretia strana. Je teda Vašou zodpovednosťou, aké ďalšie údaje sa rozhodnete zdieľať a verejne sprístupniť.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa uschovávať všetky nami požadované osobné údaje v súlade s najvyššími možnými bezpečnostnými štandardmi. Prehlasujeme, že s danými osobnými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

Aj napriek všetkým opatreniam žiaden systém nie je imúnny proti napadnutiu a zneužitiu osobných a iných údajov. Používaním našich služieb rozumiete tomuto riziku a ste ochotný ho prijať.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Môžete nás požiadať o potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame a máte právo získať prístup k týmto údajom a informáciam o podmienkach ich spracovania. Ak Vaše osobné údaje naozaj spracúvame, poskytneme Vám bližšie informácie maximálne do jedného mesiaca odo dňa Vášho požiadania.

V prípade registrácie a vytvorenia účtu a verejného profilu môžete kedykoľvek svoje údaje aktualizovať, doplniť či vymazať v nastaveniach Vášho účtu a profilu. Pokiaľ máte problém údaje zmeniť podľa svojej vôle alebo nastanú technické problémy, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Pokiaľ ste odsúhlasili s používaním emailu na účely newslettera a zároveň priameho marketingu, môžete požiadať o zrušenie alebo poupravenie využívania Vašich osobných údajov. Reklamné ponuky a iné formy Vám však budeme zasielať výhradne v prípade, ak ste nám poskytli súhlas a zároveň máte kedykoľvek možnosť ich zrušiť.

Cookies

Pravidlá cookies, v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách, je potrebné vyložiť tak, aby ste pochopili ich účel a taktiež Vás oboznámiť o tom, aké informácie sa ukladajú do Vášho zariadenia pri používaní webstránky svetkvizov.sk. Ak chcete využívať naplno naše služby, je potrebné mať povolené cookies, nakoľko niektoré služby a funkcie je možné poskytovať iba pri nastavení povolených cookies.

Vďaka súborom cookies si webstránka pamätá Vašu návštevu a niektoré nastavenia (napr. Vami schovaný panel, ktorý Vás informuje o Zásadách ochrany osobných údajov). Pokiaľ cookies zakážete prostredníctvom nastavenia v prehliadači, všetky nastavenia súvisiace s webstránkou svetkvizov.sk budú zabudnuté a pri každej návšteve ich budete musieť vykonať znova. Používaním webstránky svetkvizov.sk prehlasujete, že rozumiete účelu ich používania a súhlasíte s používaním cookies.

Ako nastaviť a vymazať cookies?

Väčšina internetových prehliadačov ponúka nastavenia, ktorými možno vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať cookies alebo Vás varovať pred tým, ako sú cookies uložené na Vašom zariadení. Berte však prosím na vedomie, že pri zablokovaní všetkých súborov cookies nebude naša webová stránka fungovať tak, ako by štandardne mala a na aký účel bola vytvorená. Pokiaľ chcete zablokovať, nastaviť či odblokovať cookies, môžete tak učiniť vo Vašom prehliadači.

Viac o nastaveniach Vášho prehliadača sa dozviete na webstránke daného prehliadača.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať a meniť, najmä v prípade právnych zmien, prípadne technologických zmien z našej strany. O zmene Zásad ťa budeme informovať zaslaním notifikácie alebo oznámenia prostredníctvom emailu v prípade, ak máte na webstráne svetkvizov.sk vytvorený účet.

Používaním webstránky svetkvizov.sk súhlasite s aktuálnou verziou, platnou v čase používania tejto webovej stránky. Ak máte akékoľvek dodatočné otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne otázky súvisiace s osobnými údajmi v súvislosti s používaním tejto webovej stránky, kontaktujte nás na info@svetkvizov.sk

Dátum poslednej revízie: 06.06.2018

Pre Váš väčší komfort a online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim dokážeme presnejšie analyzovať návštevnosť, prispôsobovať reklamu a používateľské nastavenia. Spracovaniu cookies môžeš zabrániť alebo zmeniť svoje preferencie v nastaveniach internetového prehliadača. Viac informácií o cookies a ich nastavení